Self-Hack-uraohjelman pilotointi Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa

Self-Hack-uraohjelman pilotointi Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa

Riika-Stiina Laurokari on järjestänyt Self-Hack kursseja Tampereen työllisyyspalveluissa alkaen syksyltä 2020. Hän on ensimmäisenä järjestänyt Self-Hack career play-bookin harjoituksiin perustuvaa kuuden viikon kurssia nuorille korkeasti koulutetuille työttömille työnhakijoille. Kurssi on järjestetty tähän mennessä kolmesti ja siihen on osallistunut noin kymmenen henkilöä kerralla. Kurssit järjestettiin kokonaan etänä, itseopiskeluna moodlessa sekä yhteisissä purkutilaisuuksissa viikon välein. Kurssin osallistujat ovat antaneet kiitettävää palautetta Self-Hackin toimivuudesta. Sen net promoter score on ollut valmistuneilla kursseilla 8.54 ja 8.27 (asteikolla 0/10).

Self-Hack fasilitoija ja ohjelman vetäjä Riika-Stiina Laurokarin tausta on yhteiskuntatieteistä, josta hänellä on maisterin tutkinto. Opintonsa hän suoritti Tampereen yliopistosta, kolmessa eri yliopistossa Aasiassa sekä hyödyntäen etäopiskeluiden suomaa vapautta, Riika-Stiina matkusti useassa eri maassa ja vietti suuren osan ajastaan ulkomailla. Ennen OMA-valmentaja rooliaan Tampereen kaupungilla hän ehti työskennellä kahdessa yksityisessä uravalmennuspalveluita tarjoavassa yrityksessä valmentajana sekä Tampereen kaupungilla yrityskoordinaattoria. 

OMA-valmentajan työssä Riika-Stiinan työnkuvaan kuului vastata asiakkaiden yhteydenottoihin liittyen esimerkiksi työttömyysturvaan ja/tai työnhaun tukemiseen. Joskus paras ratkaisu työllistymisen sijaan on opiskeluihin hakeutuminen tai yrityksen perustaminen. Näihin liittyen Riika-Stiina tekee projektiyhteistyötä Tampereen kaupungin eri osastojen sekä Tampereen korkekouluyhteisön  kanssa. Työtehtäviin on kuulunut myös uusien työntekijöiden perehdyttäminen työllisyyspalveluiden työtehtäviin . 

Työnsä hän kokee luontevaksi, sillä uravalmentamisen lisäksi Riika-Stiinan vahvuutena on tehdä hankalista byrokraattisista toimista selkeitä. Tästä hän on saanut paljon kiitosta asiakkailtaan. 

Self-Hack

Self-Hackiin Riika-Stiina tutustui esihenkilönsä ehdotettua hänelle projektin haltuunottoa. Koska projekti oli suunnattu korkeasti koulutettuille nuorille työnhakijoille Riika-Stiina päätti tutustua asiaan. Self-Hackin kehittäjiin Vesa-Matti Ruottiseen ja Anna Pilchiin tutustuttuaan Riika-Stiina innostui aiheesta kunnolla ja päätti lähteä projektin vetoon.

“Vähän sattuman kaupalla, mutta se oli onnekas sattuma”

Self-Hack tuo Riika-Stiinan työhön syventävän ulottuvuuden. Self-Hack mahdollistaa hänen irtautumisen ohjaajan roolista ja vaihtamaan fasilitointiin, jossa hänen ei tarvitse tietää oikeita vastauksia työnhakijoille. Tällöin osallistujat ajattelevat ja toimivat proaktiivisemmin. Riika-Stiinan tavoitteena onkin turvallisen tilanteen luominen sekä osallistujien kannustaminen keskusteluun.

Asiakkaiden näkökulmasta vertaistuen saaminen on Self-Hackin parhaita puolia. Asiakkaat voimaantuvat huomatessaan etteivät paini ongelmiensa kanssa yksin ja kokiessaan voivansa auttaa muita. Riika-Stiinalle parhaita hetkiä ovat kuulla asiakkaiden kiittävän toisiansa. Self-Hackin järjestäminen tuo hänelle vaihtelua muuhun työhön, jossa hän oppii paljon asiakkaistaan ja työnsä luonteesta. Kurssin järjestäminen tuo hänelle myös paljon hyvää energiaa ja fiilistä, erityisesti asiakkaidenkin siitä tykätessä.

Vinkkeinä fasilitoijille Riika-Stiina suosittelee varaamaan kursseille riittävästi aikaa etukäteen kalenterista. Tämän vuoksi hän ei suunnittele niitä pahimpiin ruuhka-aikoihin keskikesälle ja -tavelle. Vastuuhenkilöitä pitää olla vähintään kaksi, mieluiten kolme mahdollisten sairauksien vuoksi sekä yhdessä on mukavampi tehdä samalla tieto vaihtuu ja oppiminen kertyy työryhmän sisällä.

Fasilitoijien kannattaa myös tehdä tehtävät itse, jotta ymmärtävät minkälaisia ajatuksia ne osallistujissa herättävät. Tällöin keskustelun virittäminen on helpompaa ja ymmärtää millaisia ajatuksia osallistujat ovat valmiita jakamaan. 

Tulevaisuudessa Riika-Stiina toivoo näkevänsä enemmän Self-Hackiä ja muita elämänsuunnittelu metodeja työpaikoilla, jotta työnantajat ymmärtäisivät paremmin mitä työntekijät hakevat työltään ja uraltaan. Riika-Stiina on kokenut Self-Hackistä paljon hyötyä, koska sen harjoitusten avulla hän on nähnyt tulevaisuudesta mahdollisuuksia jotka motivoivat hänet toimimaan parhaimmiten päivätyössään.